Kerk

Beleidsplan Kerk

pkn-gasselternijveen-beleidsplan-2015

ANBI Kerk

nummer Kamer van Koophandel: 76381595 RSIN 2559195

Het statutair bestuur van de kerk: Het bestuur volgt de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Staat van baten en lasten:

ANBI rapport