Over ons

De Protestantse Gemeente in Gasselternijveen
is ontstaan uit de voormalig Nederlands Hervormde kerk en de Gereformeerde Kerk.

Wij vormen samen een veelkleurige gemeenschap waarin mensen op vele manieren uiting geven aan hun geloof. Wij zoeken elkaar met wederzijds respect. Er is ruimte voor ieders zoektocht in leven en geloof.

We ontmoeten en inspireren elkaar in de erediensten en in de kleinere verbanden van het geloofsgesprek. We willen een lerende, vierende en dienende gemeente zijn die telkens opnieuw vorm en inhoud kan geven aan het volgen van Christus in een steeds veranderende wereld. Daarom delen we verhalen bij de bron uit ons leven en uit de Bron, de Bijbel.

We willen een open gemeenschap zijn, die ontmoeting zoekt met velen, om samen te ontdekken wat het Evangelie in de verschillende contexten van het leven te zeggen heeft. Wij willen een plek zijn voor wie een schuilplaats zoeken.

Wij zoeken bewust de samenwerking met andere kerkgemeenschappen (via een ring met omliggende kerken) en ook met allerlei maatschappelijke organisaties, we verbinden ons zo met het dorp en de burgerlijke gemeente. De kerk is gesprekspartner in allerlei plaatselijke en gemeentelijke organen, bijv. het Platform GlobalGoals Aa en Hunze, Impuls, het Huiskamerproject in het MFC ‘de Spil’.

In het omzien naar elkaar (het pastoraat) hebben we kernen van ongeveer vier pastorale eenheden gevormd die op elkaar betrokken proberen te zijn. Zo is pastoraat van, door en voor iedereen. De werkgroep pastoraat (ouderlingen en pastorale bezoekers) heeft aandacht voor het onder hun vallende team (ingedeeld naar leeftijd: 0-30; 30-60; 60 en ouder). In geval van moeilijke situaties kunnen zij een beroep doen op ds. Hans Jonker.

De gemeente bestaat uit een kleine 400 leden, waarbij de binnenste kring van zeer betrokken gemeenteleden (die vaak allen één of meerdere taken, ambten vervullen om het kerkenwerk draaiende te houden) bestaat uit ruim 50 pastorale eenheden die zeer geregeld de erediensten bezoeken.

Er is iedere zondag, indien gewenst, oppasdienst voor de kleintjes. Er is aandacht voor de kinderen tijdens de kerkdienst of in de kindernevendienst voor de jongere kinderen.

De middelbare schooljeugd ziet elkaar vooral bij de club/soos in de Spil die we houden i.s.m. Impuls.

We hechten aan een goed contact met de scholen.

In de Leerkamer vinden tal van activiteiten plaats, direct of indirect voortvloeiend uit het kerkenwerk, zoals bijv. ‘gezellig tafelen’ voor ouderen en alleengaanden en de Voedselbank.