Over ons

De Protestantse Gemeente in Gasselternijveen
Is ontstaan uit de voormalig Nederlands Hervormde kerk en de Gereformeerde Kerk.

Wij vormen samen een veelkleurige gemeenschap waarin mensen op vele manieren uiting
geven aan hun geloof. Wij zoeken elkaar met wederzijds respect. Er is ruimte voor ieders
zoektocht in leven en geloof.

We ontmoeten en inspireren elkaar in de erediensten en in de kleinere verbanden van het
geloofsgesprek. We willen een lerende, vierende en dienende gemeente zijn die telkens
opnieuw vorm en inhoud kan geven aan het volgen van Christus in een steeds
veranderende wereld. Daarom delen we verhalen bij de bron uit ons leven en uit de Bron,
de Bijbel.

We willen een open gemeenschap zijn, die ontmoeting zoekt met velen, om samen te
ontdekken wat het Evangelie in de verschillende contexten van het leven te zeggen heeft.
Wij willen een plek zijn voor wie een schuilplaats zoeken.

Wij zoeken bewust de samenwerking met andere kerkgemeenschappen (via een ring met
omliggende kerken) en ook met allerlei maatschappelijke organisaties, we verbinden ons
zo met het dorp en de burgerlijke gemeente. De kerk is gesprekspartner in allerlei
plaatselijke en gemeentelijke organen, bijv. het Platform GlobalGoals Aa en Hunze, Impuls,
het Huiskamerproject in het dorpshuis MFC ‘de Spil’. De voedselbank heeft haar
uitgiftepunt vanuit de Leerkamer.

In het omzien naar elkaar (het pastoraat) hebben we kernen van 2 pastorale eenheden
gevormd die op elkaar betrokken proberen te zijn. (ingedeeld naar leeftijd: 0-55 en 55 jaar
en ouder). De ouderlingen worden ondersteund door de bloemen bezorgers. Zo is
pastoraat van, door en voor iedereen. In geval van moeilijke situaties kan een beroep
gedaan worden op Ds. J. Middeljans – v. d Weide.

De gemeente bestaat uit ruim 200 leden, waarbij de binnenste kring van zeer betrokken
gemeenteleden (die vaak allen één of meerdere taken, ambten vervullen om het
kerkenwerk draaiende te houden) bestaat uit ongeveer 50 pastorale eenheden die zeer
geregeld de erediensten bezoeken. Na de kerkdienst is er koffie of thee/ranja in de
Leerkamer voor de aanwezige kerkgangers.

Er is ‘s zondags oppasdienst voor de kleintjes, op afroep. Er is aandacht voor de kinderen
tijdens de kerkdienst en in de kindernevendienst voor de jongere kinderen.

De middelbare schooljeugd ziet elkaar vooral bij de jeugdsoos in een ruimte in de
Strohalm( sportgebouw) die we houden i.s.m. Impuls.

We hechten waarde aan een goed contact met de scholen.