Over ons

De Protestantse Gemeente in Gasselternijveen
is ontstaan uit de voormalig Nederlands Hervormde kerk en de Gereformeerde Kerk. Wij vormen samen een veelkleurige gemeenschap waarin mensen op vele manieren uiting geven aan hun geloof. Alle geloof wordt gekleurd door levenservaringen, door persoonlijke vragen en onzekerheden, gedeelde waarden en uiteenlopende meningen. Wij willen al deze kleuren verstaan als daden van het Licht dat breekt (Nijhoff). Wij leven namelijk in het vertrouwen dat alles wat uiteenvalt in deze wereld één is in Christus Jezus, gebundeld in de stralende liefde van God. Daarom zoeken wij elkaar met wederzijds respect en ruimte voor ieders zoektocht in leven en geloof. Daarom willen wij elkaar ook inspireren en opbouwen in het geloof, gezamenlijk luisteren naar de stem van God, om tot een dieper verstaan van het Evangelie te komen. Zo weten we ons samen geroepen tot navolging en dienst in de wereld.
Deze geloofsgemeenschap ziet zichzelf als een groep die op trektocht is. waarbij we rekening willen houden met alle gaven en talenten die mensen in te brengen hebben. Terwijl we op trektocht zijn, houden we “onze lampen brandende” door elkaar te sterken en te inspireren in de erediensten, rondom Schrift en Tafel en in de kleinere verbanden van het geloofsgesprek. We willen een lerende, vierende en dienende gemeente zijn die telkens opnieuw vorm en inhoud kan geven aan de navolging van Christus in een steeds veranderende wereld. Als gemeente die op trektocht is, beseffen wij dat geloven niet een statisch gebeuren is van opvattingen en meningen, maar altijd onderhevig aan vernieuwing en verdieping (Rom. 12:6). We zoeken onze weg in het licht van Gods passie voor mens en wereld, wat ons steeds weer in beweging zet en nieuwe richting wijst.
Onze verbondenheid met de Heer en met elkaar wordt met name zichtbaar in de viering van Schrift en Tafel. Aan die tafel verzamelt de gemeente gaven en moed, om de nood van anderen aan het licht te brengen en waar mogelijk te verlichten. De verbondenheid krijgt verder gezicht in de verschillende cirkels rondom de tafel. Vanuit de gemeenschap met God, met elkaar en de wereld ziet onze gemeente zich het best in staat om haar leden te bemoedigen, te inspireren en toe te rusten, juist in kleinere verbanden en groepen. Juist de kleine verbanden kunnen mensen uitnodigen tot onderling gesprek en het geloof verrijken.
We willen een open gemeenschap zijn, die ontmoeting zoekt met velen, om samen te ontdekken wat het Evangelie in de verschillende contexten van het leven te zeggen heeft. Open ontmoetingen zijn belangrijk: we mogen de Heer ontmoeten (Hij is onze Gastheer), we ontmoeten elkaar (wij zijn de gasten) en vormen een uitnodigende gemeenschap om anderen te ontmoeten (wij willen gastvrij zijn). Wij willen een plek zijn voor wie een schuilplaats zoeken en zo het licht door God ons aangereikt doorgeven aan de gemeenschap om ons heen.
De gemeente bestaat uit een kleine 400 leden, waarbij de binnenste kring van zeer betrokken gemeenteleden die vaak allen één of meerdere taken, ambten vervullen om het kerkenwerk draaiende te houden, bestaat uit ruim 50 pastorale eenheden die zeer geregeld de erediensten bezoeken. Er is iedere zondag oppasdienst en kindernevendienst voor de jongere kinderen, De middelbare schooljeugd ziet elkaar vooral bij de clubs en de tienerdiensten (twee keer per maand). In de Leerkamer vinden tal van activiteiten plaats, direct of indirect voortvloeiend uit het kerkenwerk, zoals bijv. ‘gezellig tafelen’ voor ouderen en alleengaanden en de Voedselbank. De kerk is gesprekspartner in allerlei plaatselijke en gemeentelijke organen, bijv. het Platform GlobalGoals Aa en Hunze, het Huiskamerproject in dorpshuis ‘de Spil’.
Onze predikant is Frans de Boer uit Dalen.