Contact

Contactgegevens van onze kerk:

Voorzitter kerkenraad

Harry Dijkstra
(06) 5438 6078
preses(at)pkn-gasselternijveen.nl

Scriba
Alie Spijk
(06) 489 16 532
scriba(at)pkn-gasselternijveen.nl

Consulent en crisispastor
Janneke Middeljans-Van der Weide
jmiddeljansvanderweide(at)gmail.com

Adres:
Vaart 3
9514 AA  Gasselternijveen
(0599) 512 530