Contact

Contactgegevens van onze kerk:

Harry Dijkstra
(06) 5438 6078
preses@pkn-gasselternijveen.nl

Scriba
Alie Spijk
(06) 489 16 532
scriba@pkn-gasselternijveen.nl

Consulent en crisispastor
Janneke Middeljans-Van der Weide
jmiddeljansvanderweide@gmail.com

Adres van de kerk:
Vaart 3
9514 AA  Gasselternijveen
(0599) 512 530

Preekvoorziening:
preekvoorziener@pkn-gasselternijveen.nl

Boekhouder:
hwilts@gmail.com

Contactadres voor verhuur zalen:
hwilts@gmail.com