Diaconie

ANBI Diaconie

nummer Kamer van Koophandel: 76381773    RSIN: 824141751

pkn-gasselternijveen-beleidsplan-2015

Het statutair bestuur van de diaconie: het bestuur volgt de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Staat van baten en lasten:

ANBI rapport